Bocskai István alapítvány
Nyárádmente regionális webportálja
Polgármesteri hivatal weboldala
Bocskai István iskolaközpont
Budapesti Corvinus egyetem Nyárádszereda
Nyárádmente Kistérség
Nyárádszereda
Intézmények
Nyárádszerda, a hajdani Marosszék legrégibb és egyetlen mezővárosa, 2003-ban kapta vissza e rangot, a Nyárádmente legjelentősebb közigazgatási, gazdasági, kereskedelmi, kultúrális központja volt és maradt. Nevezték Marosszeredának, Szegény-Szeredának is. Marosvásárhely (20 km) és Szováta (40 km) útvonalon, a Kis és Nagy-Nyárád találkozásánál fekszik, 350 m tengerszint feletti magasságban.
A Nyárád, Orbán Balázs szerint ,,az egyedüli székelyföldi folyóink között, mely eredetétől fogva a Marosba szakadásáig, mindenütt székely partokat mos és termékenyit, mely a Székelyföldnek ugyan legkisebb, de legragaszkodóbb folyója". A szőke Nyárád, alig 80 km hosszú völgyének 68 települését fűzi össze. Igy e vidék, a Királyhágon innen a legsűrűbben lakott terület.
Nyárádszeredához közigazgatásilag jelenleg hét falu tartozik: Demeterfalva, Székelytompa, Székelysárd, Kisszentlőrinc, Székelymoson, Székelybő és Vece.

A 2002-es népszámlálási adatok szerint Nyárádszereda 3815 lakosának nemzeti és vallási felekezetek szerinti megoszlása a következő:

- magyar 93%
- cigány 4%
- román 3%

- református 57%
- romai katolikus 19%
- unitárius 7%
- hetednapot ünneplő adventista 6%
- ortodox 5%
- jehova tanui 4%
- más vallású 2%

Nyárádszereda történelmének fontosabb eseményei

- első írásos említés a helységről “Oppidum Zereda” néven 1493-bó1 való
- itt tartották azt az országgyűlést 1605. február 21-én, amelyen a székelyek Bocskai Istvánt Erdély fejedelmévé kiáltották ki
- vásárjogot nyert 1606-ban, azóta is évente négyszer országos vásár (kirakó és állat) tartatik
- Marosszék közgyűléseinek és törvényszéki üléseinek szinhelye 1745-ig
A Nyárádszeredához csatolt Szentannán 1332-ben Phiszta szerzetes már betüvetést, számolást tanitott, majd 1615-ben a református egyház kezdeményezésére népfőiskolai nevelés indult.

1869-ben megalakult a szeredai általános iskola, majd 1956-ban, a kezdettől mostanig egyetlen magyar nyelvű középiskola a megyében.
1993-tól főiskolai kertészképzés működik a kisvárosban.

A budapesti egyetem távoktatási karának helyszín választásában a fentiek mellett, bizonyára szerepe volt a vidék zöldség- és gyümölcstermesztési hagyományának. A Nyárád árterülete kitűnő talaja a zöldségféléknek. (Demeterfalvát ,,Retekfalva”, az Alsó-Nyárádmentét ,,Murokország”-nak nevezik tréfásan.) A Felső-Nyárádmentén, a Bekecs (1081 m) védelmében gazgag, szép termést hoztak a gyümölcsfák.

„Marosszéki piros- páris
Oly piros az én rózsám is,
Szép az alma az ágtetőn,
Még százszor szebb a szeretőm " -énekli meg a Nyárádmelléki dal című versében a bekecsalji költő, Szentiváni Mihály.

Műemlékek, emlékművek, emlékhelyek
Nyárdszeredában ...

- A szentannai református templom

• Hunyadi János építtette az 1441. évi marosszentimrei győzelme emlékére
• stílusa román és gót
• mellette a kilenc lábon nyugvó harangláb 1631-ból való
• a templom kazettás mennyezete 1765-ben készült

- Az andrásfalvi református templom székelykapuja 1723-ból

- Deák Farkas (1832-1888) 1848-as forradalmár siremléke az andrásfalvi temetőben

• Deák Farkas történész, publicista, több tudományos társaság és közművelődési egyesület tevékeny tagja, akadémikus, a népek szabadságát sűrgető közéleti személyiség volt

- Szász Károly (1828-1898) 1848-as forradalmár, volt szeredai református lelkész síremléke a szeredai temetőben

- Bocskai István (1557-1606) erdélyi fejedelem mellszobra - Horváth Géza munkája- mely a bécsi béke 300. évfordulojára készült, és a történelem viharait átvészelve harmadszori leleplezés után (1906, 1940, 1997) ůjra áll a református templom előtti talapzaton, a millenniumi hársfa közelében

-A szeredai református templom bejáratánál fekete márvány emléktáblára vésve olvashatjuk az I. és II. világháborůban elesettek, valamint polgári áldozatainak névsorát

- Az I. és II. világháború hőseinek állít emléket az a kőoszlop, amely a szentannai református templomhoz vezető utca elején található

- 2003 óta emlékoszlop jelzi a székelytompai '48-as forradalom 12 hősének nevét a református cinteremben

... és környékén

Nyárádszentmárton (8 km): unitárius templom - épült 1270 körül. Egyenes zárodású szentélyével páratlan a Székelyföldön. Festett kazettás famennyezete 1667-ből a paraszti reneszánsz legszebb ékessége. A bejárat melletti ,,szégyenkő” ma is figyelmeztető jel a közösségi normák ellen vétőknek.

Berekeresztúr (7 km): gótikus stílusban, 1385-ben épült református templom (a pallérok neve székeyróvásírással van feltüntetve, korabeli falfelirata Izabella királynő látogatását idézi)

Nyárádszentlászló (5 km): unitárius kőtemplom, melyet a XV. században emelték Szent László királyunk tiszteletére, azon a dombon, ahol a hagyomány szerint egy vadászat alkalmával megpihent. A templom cseréppel, mig a szentélyrész, a különálló torony és a kerítés zsindellyel fedett.

Nyárádremete (25 km): a római katolikus templomban található Feszület, melyet az Apafi család rendelt Weit Stoss németalföldi szobrásztól és 1537-ben a marosvásárhelyi volt ferencesek, ma református vártemplomnak adományozott. A reformáció után innen Vármezőre menekítették, majd később Remetére vitték, ahol ma is eredeti állapotában látható.

Mikháza (20 km): Ferenc-rendi kolostor 1636-ból és zárda 1666-ból. A kolostor kriptájában a Teleki, Bornemissza, Zichy, Toldalagi, Lázár családok tagjai pihennek. A kolostor galambbúgos cserefa kapúja 1673-ban készült.

Nyárádgálfalva (3 km): Szentiváni Mihály (1813-1842) szülőháza és mellszobra (Gyarmathy János és Kiss Levente munkája) a róla elnevezett iskola udvarán. Szentiváni a XIX. sz. reformmozgalmának, irodalmi és közéleti küzdelmeinek erdélyi vezéralakja. Petőfi erdélyi előfutára, kinek nem egy dala ma is a nép ajkán él.


„ ... minden birodalomnak legnagyobb erőssége az egyesség, és az Isten áldása is az egymás szeretőkön terjed bővebben. "
Bocskai Istvŕn

„ ... a nemzetiség eszméje azt jelenti, hogy mindenik a maga sajátságait őrzi és megtartja anélkül, hogy távolról is eszökbe jutna azt egymásra erőszakolni. "
Deák Farkas

„ ... nevelni annyi, mint teremteni; ha oszlik a homály, oszlanak az akadékok. Az erő teljes lesz és nagy tehetségekkel áldott lélek, párosulva a tudományok és műveltség szellemével kivívhatja azt, mit festeni is alig merünk most. "
Szentiváni Mihály

Weather by Freemeteo.com
Google PageRank

Design: puszi                                                                                                                                                                                                  Copyright © 2006-2015  All Rights ReservedFőoldal
Hírek
Oktatás
Turisztika
Elérhetőség
Fórum
Szálláshelyek
Éttermek
Üzletek
Rally-Cross
Méhészet
Adás-Vétel
Linkajáló